background

ŠOK | Športová osobnosť Košíc

Galavečer19. marec 2022, 18:00 | Historická radnica Košice

Košice Progress

ĎAKUJEME všetkým partnerom, podporovateľom i fanúšikom športu v Košiciach!

ŠOK | Laureáti 2021