background

ŠOK | Športová osobnosť Košíc

Košice Progress

Sledujte televízny záznam
z odovzdávania ocenení za rok 2020.

telKE TV

ĎAKUJEME všetkým partnerom, podporovateľom i fanúšikom športu v Košiciach!

ŠOK | Laureáti 2020