ŠOK | O projekte


ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ KOŠÍC

Image


Projekt Športová osobnosť Košíc vznikol v roku 2009, aby postupne vytváral primeraný spoločenský rámec spojený s oceňovaním tých, ktorí v aktuálnej sezóne alebo hoc i v dávnejšej minulosti dosiahli výnimočné športové úspechy, alebo sa svojim konaním v oblasti športu stali prirodzenými autoritami.

Vyhľadávanie a morálne oceňovanie takýchto osobností je jedným z hlavných cieľov projektu, ktorý sa stal už dobre známym aj pod skratkou ŠOK. Nominácie ocenených sú každoročne v kompetencii Košickej športovej akadémie, zostavenej z erudovaných športových novinárov a organizátorov ankety, no priestor dostávajú i návrhy odbornej verejnosti reprezentujúcej športové dianie v Košiciach.

Plejáda doterajších laureátov ŠOK je skutočne široká a pestrá. Okrem toho, že je zostavená desiatka najúspešnejších športovcov v seniorskej kategórii, priestor dostávajú i mladé talenty v kategórii Nádej, výrazné osobnosti rokov minulých, ktorým právom patrí označenie Legenda, ale tiež hendikepovaní športovci a kolektívy. Dlhovekú lásku k športu oceňujeme pod príslovečnou vizitkou Masters.

Udeľované ocenenie má, ako už bolo zmienené, výsostne morálny charakter. Všetci laureáti získavajú umeleckú kovovú plastiku, na ktorej sa autorsky podieľali akademický sochár Ján Leško a dizajnér František Záborský. Absolútny víťaz preberá i jej putovnú podobu, ktorej sa v doterajšej histórii ankety dotkli ruky výnimočných športovcov korunovaných za pomyselných kráľov či kráľovné daného roka.

“Čím ťažšie je dosiahnuť víťazstvo,
tým väčší je pocit šťastia pri jeho naplnení”

Edson Arantes do Nascimento (Pelé)