ŠOK | Laureáti 2010 | TOP 10

Zuzana Mimovičová

Zuzana Mimovičová

Plávanie

Zuzana Mimovičová patrí suverénne k najlepším plavkyniam Košíc a je zároveň je považovaná i za najlepšiu slovenskú prsiarku. Ako členka klubu ŠKP Košice dosiahla v roku 2010 niekoľko úspechov, medzi ktoré môžeme bezpochyby zaradiť účasť na ME v plávaní v Budapešti, dvojnásobný titul majsterky SR, či vytvorenie nových slovenských rekordov v disciplínach 100m a 200m prsia. Výzvou, pre túto študentku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ bude v najbližšom období predovšetkým účasť na Univerziáde v Shenzene (2011) a tiež štart na OH 2012 v Londýne.