ŠOK | Laureáti 2021 | LEGENDA

Štefan Hrušovský

Štefan Hrušovský

Atletika

Štefan Hrušovský sa narodil v Nálepkove a počas svoje športovej dráhy bol našim popredným šprintérom, neskôr trénerom, funkcionárom a rozhodcom. Atletike sa venoval v Košiciach ako študent od roku 1948. Nechýbal pri postupe klubu Slávie VŠT do I. ligy, pričom v jej drese zápolil najmä v šprintoch, no cudzie mu neboli temer žiadne disciplíny. Po ukončení aktívnej kariéry bol dlhé roky funkcionárom, až do veku 82 rokov trénerom, no tiež rozhodcom na stovkách atletických podujatí. Stal sa celkom prirodzene i neodmysliteľnou postavou košického maratónu, na ktorého organizácii a priebehu sa prvýkrát podieľal už v roku 1960. Neskôr, až do svojich 89 rokov, vykonával nepretržite funkciu hlavného štartéra MMM a bol tak často označovaný i za najstaršieho atletického štartéra na svete. Jeho posledný maratónsky výstrel zaznel 6. októbra 2019. V roku 2021 sme sa s týmto zanieteným propagátorom kráľovnej športu museli bohužiaľ rozlúčiť naposledy.