ŠOK | Laureáti 2020 | HENDIKEPOVANÝ ŠPORTOVEC

Rastislav Jelínek

Rastislav Jelínek

Atletika

Rastislav Jelínek je slovenským reprezentantom v atletike, ktorý sa narodil v Košiciach v roku 2001 s už vrodeným sluchovým postihnutím. Začínal s plávaním, neskôr na osemročnom športovom gymnáziu presedlal na atletiku a začal pôsobiť pod trénerským vedením manželov Rusnákovcov v Slávii Technická univerzita Košice. Úspechy nedali na seba dlho čakať, keď už v roku 2018 získal tri zlaté medaile v behoch na 100 a 200m a v skoku ďalekom na majstrovstvách Európy nepočujúcich. Rok 2020 priniesol Rasťovi viacero titulov majstra Slovenska v mládežníckych kategóriách i zlepšenie osobného rekordu v diaľke výkonom 718 cm.