ŠOK | Laureáti 2014 | ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV

Maratónsky klub

Maratónsky klub

Atletika

Maratónsky klub Košice vznikol v roku 1990 s cieľom zachovať kontinuitu v príprave Medzinárodného maratónu mieru a nadviazať tak na činnosť inštitúcií, spolkov a združení, ktoré sa pred týmto obdobím podieľali na jeho organizovaní. Nemenej dôležitou úlohou je tiež archivácia a zber všetkých relevantných údajov, predmetov a prvkov, dokresľujúcich minulosť a súčasnosť tohto podujatia s cieľom zachovať toto kultúrne dedičstvo pre budúce obdobia. Maratónsky klub Košice sa podieľa tiež na vytváraní podmienok pre rozvoj rekreačného behu pre svojich členov i širokú komunitu vyznávačov tohto športu. V roku 2014 pripravil Maratónsky klub spoločne so svojimi partnermi a spoluorganizátormi na vysokej športovej a spoločenskej úrovni jubilejný ročník maratónu, ktorý si pripomínal 90. výročie svojho založenia.