ŠOK | Laureáti 2019 | MASTERS

Karol Hingis

Karol Hingis

Tenis

Karola Hingisa možno s určitosťou nazvať tenisovým nezmarom a človekom s veľkou zásluhou na rozvoji tohto športu v Košiciach. Svoju takmer 30 rokov dlhú tenisovú kariéru naštartoval v roku 1967 keď sa ako aktívny a úspešný ligový hráč pohyboval na kurtoch celého Československa až do roku 1995. Roky ho poznáme ako trénera, správcu kurtov či zanieteného hráča veteránskych turnajov. I jeho pričinením sa viaceré tenisové areály v Košiciach pýšili známkou vysokej kvality a aj vďaka nemu sa z jeho dcéry, košickej rodáčky Martiny Hingisovej, stala svojho času najmladšia svetová tenisová jednotka a víťazka 5 singlových a 13 deblových Grand Slamov. Napriek svojmu veku i viacerým zraneniam je stále aktívny a tenisovú raketu nevie, či skôr nechce zavesiť na klinec.